THE PERIPHERIES OF OSTRAVA / OSTRAVSKÁ PERIFERIE

 

"It is a comprehensive view on the world. There is a kind poetry in these photographs, although the author knows well that the theme is ambivalent. He captures a world whose heart is not appealing. It is world of poverty and shabbiness. It is actually a periphery of society, who don't like to look at oneself straightforwardly. He presents the soul of the world from the edge as a picture of everyday life. But this everyday life may not be only unpleasant, it has also its nostalgia, strong story and visual attractiveness."

 

***

 

 "Je to ucelený pohled na svět. Poetika těch fotek je laskavá, i když je jasné, že autor ví dobře, že samo téma je ambivaletní. Zachycujete svět, jehož nitro není nijak líbivé. Je v něm hodně bídy, nuzoty, je to vlastně okraj společnosti, která se na sebe nerada dívá přímočaře. Podává tu duši světa na okraji jako obraz všednodennosti, která nemusí být jenom nepříjemná, ale má svou nostalgii, silný příběh a výtvarnou poutavost."

 

Jan Dobrovský

 

Úvodní slovo k výstavě